Εταιρικό Δίκτυο – Λογισμικό

Εταιρεία

Ομόνοια Τρανς ΕΠΕ

Είδος Υπηρεσίας

  • Μελέτη, αναβάθμιση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εσωτερικού εταιρικού δικτύου
  • Μελέτη και εγκατάσταση –σε συνεργασία με την Apex IT Solutions- σημείων πρόσβασης (Access Points) για την κάλυψη της λειτουργίας ασύρματων POS για τις παραλαβές/καταγραφές των εμπορευμάτων
  • Εφαρμογή περιοριστικών ρυθμίσεων για την διασφάλιση και προστασία αρχείων και δεδομένων που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών

Όφελος για την εταιρεία

Άμεση και κυρίως ασφαλής πρόσβαση και διαχείριση κοινών φακέλων εταιρικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επαφών, ημερολογίων και αρχείων.