Εταιρικό Δίκτυο – Λογισμικό

Εταιρεία

Ομόνοια Τρανς ΕΠΕ

Είδος Υπηρεσίας

  • Μελέτη, αναβάθμιση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εσωτερικού εταιρικού δικτύου
  • Μελέτη και εγκατάσταση –σε συνεργασία με την Apex IT Solutions- σημείων πρόσβασης (Access Points) για την κάλυψη της λειτουργίας ασύρματων POS για τις παραλαβές/καταγραφές των εμπορευμάτων
  • Εφαρμογή περιοριστικών ρυθμίσεων για την διασφάλιση και προστασία αρχείων και δεδομένων που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών

Όφελος για την εταιρεία

Άμεση και κυρίως ασφαλής πρόσβαση και διαχείριση κοινών φακέλων εταιρικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επαφών, ημερολογίων και αρχείων.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close