Εταιρικό Δίκτυο

Εταιρεία

Herodotou Marine

Είδος Υπηρεσίας

Μελέτη, αναβάθμιση και παραμετροποίηση του εσωτερικού εταιρικού δικτύου.

Όφελος για την εταιρεία

Άμεση πρόσβαση απομακρυσμένα και on site κοινών φακέλων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επαφών και ημερολογίων.