Εταιρικό Δίκτυο

Εταιρεία

Ναυτιλιακή Εταιρεία Crown Shipman Ltd

Είδος Υπηρεσίας

Μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εσωτερικού εταιρικού δικτύου και αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Όφελος για την εταιρεία

Άμεση και κυρίως ασφαλής πρόσβαση σε κοινούς εταιρικούς φακέλους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επαφών, ημερολογίων και αρχείων.