Τηλεφωνικό Κέντρο

Εταιρεία

MPE S.A. (Όμιλος Επιχειρήσεων)

Είδος Υπηρεσίας

Μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Τηλεφωνικού Κέντρου VoIP PBX για τις ανάγκες του Ομίλου της MPE S.A. (Libyan Airlines & Libyana Travel)

Όφελος για την εταιρεία

Δραματική μείωση του κόστους των τηλεφωνικών λογαριασμών με συνδυασμό πακέτων δωρεάν χρόνου ομιλίας για αστικά, υπεραστικά και για τις τηλεφωνικές κλήσεις προς το εξωτερικό. Επίσης, η ενσωμάτωση των τεχνολογιών του Skype και άλλων SIP providers στο τηλεφωνικό κέντρο, πέραν του ότι αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την μείωση του κόστους των τηλεφωνικών κλήσεων που απευθύνονταν κυρίως προς το εξωτερικό, αλλά δίνοντας παράλληλα και την απαιτούμενη ευελιξία στους χρήστες, ώστε να έχουν μια ενοποιημένη “πλατφόρμα” για την καθημερινή τους επικοινωνία με τους πελάτες & συνεργάτες τους χωρίς να “θυσιάζουν” την παραγωγικότητά τους.