Τηλεφωνικό Κέντρο

Εταιρεία

Μάλλης Α.Ε.

Είδος Υπηρεσίας

Μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Τηλεφωνικού Κέντρου VoIP PBX για τις ανάγκες της εταιρείας.

Όφελος για την εταιρεία

Δραματική μείωση του κόστους των τηλεφωνικών λογαριασμών της εταιρείας και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς υπάρχει πλέον αυτόματη καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.